نکات برجسته

  • تشخیص قابل اعتماد اجسام با سطوح بحرانی و اجسام بسیار شفاف
  • موجود در ابعاد  (32 x 20 x 12 میلی متر) یا ابعاد  (M12/M18/M30)
  • تنظیم ساده از طریق آموزش ورودی، ورودی کنترل یا نمایشگر
سنسور التراسونیک