دسته‌بندی‌ها

سری‌ها

حسگرهای اف 50

سنسورهای استاندارد F-50

اف 55

سنسورهای کامپکت F-55

حسگر مینیاتوری اف 25

سنسورهای مینیاتوری F-25

حسگر مینیاتوری اف 10

سنسورهای مینیاتوری F-10

سنسورهای چنگال

سنسورهای چنگال نوری

حسگرهای فیبر نوری

سنسورهای فیبر نوری

محفظه بشکه ای

محفظه های نوع بشکه ای

حسگر اف ار 85

سنسورهای  FR85